Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. (KSAU)

Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott som lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Sammanträdesdagar KSAU 2021

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 1 december
 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 1 december