Kultur- och fritidsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde omfattar fritidsanläggningar, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, bibliotek, konst och allmänkulturell verksamhet, Vänermuseet samt stöd till föreningar och organisationer.

Nämndens uppdrag utgår från bibliotekslagen samt kommunens och nämndens styrkort.

Nämndens beslut genomförs av förvaltningen Kultur & Fritid som består av följande verksamheter: Bibliotek, konst & kultur,  Vänermuseet, Fritid, Enheten Ungdom och ett förvaltningskontor.

Här kan du läsa kultur och fritidsnämndens delegationsordning.

Nämndens sammanträdesdagar 2017

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2017

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 24 maj
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 2, 30 november

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 6 februari (observera att det är en tisdag)
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 18 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 16 november
 • 14 december