Miljö- och byggnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för bygglov, tillstånd och tillsyn enligt plan- och miljölagstiftning. Nämnden lämnar remissvar till statliga myndigheter.

Vill du ta del av miljö- och byggnämndens reglemente så når du det genom länken Styrande dokument – Uppdrag och delegationsordningar för nämnder och bolag, till höger

Nämndens sammanträdesdagar 2017

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 7 december

Beredningens sammanträdesdagar 2017

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 6 december

Beredningens sammanträdesdagar 2018

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 7 december