Miljö- och klimatutskottet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Miljö- och klimatutskottet är ett beredande utskott under Kommunstyrelsen. Syftet med utskottet är att ta ett samlat grepp kring miljö- och klimatfrågorna. Bland annat arbetar de med att ta fram mål på kort och lång sikt för miljötillståndet i Lidköping. De ger också förslag på mål och viljeinriktningar för kommunens miljö- och klimatarbete.

Det senaste resultatet av miljö- och klimatutskottets arbete är miljöplan för Lidköpings kommun.

Sammanträdesdagar 2018

 • 22 februari
 • 5 april
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 18 oktober
 • 6 december

Sammanträdesdagar 2019

 • 21 februari
 • 4 april
 • 5 juni
 • 29 augusti
 • 17 oktober
 • 12 december
 • 22 februari
 • 5 april
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 18 oktober
 • 6 december