Miljö- och klimatutskottet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Miljö- och klimatutskottet

Miljö- och klimatutskottet är ett övergripande utskott under Kommunstyrelsen. Syftet med utskottet är att ta ett samlat grepp kring miljö- och klimatfrågorna.

Utskottet leder det strategiska arbetet med miljö- och klimatfrågor. Bland annat arbetar de med åtgärder för att nå målen i ”Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun” och minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Andra viktiga uppgifter är att förbättra kommunens miljöledningssystem och förbättra kommunikationen om miljö med kommuninvånarna.

Just nu arbetar utskottet med den kommande miljöplanen för Lidköpings kommun.

Sammanträdesdagar 2017

 • 23 februari
 • 18 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 26 oktober
 • 14 december

Sammanträdesdagar 2018

 • 22 februari
 • 5 april
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 18 oktober
 • 6 december
 • 23 februari
 • 18 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 26 oktober
 • 14 december