Miljö- och klimatutskottet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Miljö- och klimatutskottet är ett beredande utskott under Kommunstyrelsen. Syftet med utskottet är att ta ett samlat grepp kring miljö- och klimatfrågorna. Bland annat arbetar de med att ta fram mål på kort och lång sikt för miljötillståndet i Lidköping. De ger också förslag på mål och viljeinriktningar för kommunens miljö- och klimatarbete.

Det senaste resultatet av miljö- och klimatutskottets arbete är enmiljöplan för Lidköpings kommun.

Sammanträdesdagar 2021

 • 25 februari
 • 15 april
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 21 oktober
 • 9 december
 • 25 februari
 • 15 april
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 21 oktober
 • 9 december

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan