Samhällsbyggnadsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplaneområden samt naturvårdsplanering.

Nämnden ansvarar också för planeringen av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafikplanering trafiksäkerhetsarbete kommunens gemensamma kartverk samt fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet.

Vidare ingår projektering, anläggning och drift- och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt skogar, parker, motionsspår och växthus.

Här kan du läsa samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Kallelser och protokoll

Nämndens sammanträdesdagar 2021

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 8 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2021

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 8 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 14 december