Samhällsbyggnadsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplaneområden samt naturvårdsplanering.

Nämnden ansvarar också för planeringen av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafikplanering trafiksäkerhetsarbete kommunens gemensamma kartverk samt fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet.

Vidare ingår projektering, anläggning och drift- och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt skogar, parker, motionsspår och växthus.

Vill du ta del av samhällsbyggnadsnämndens reglemente så når du det genom länken Styrande dokument – Uppdrag och delegationsordningar för nämnder och bolag, till höger.

Sammanträdesdagar 2017

Under 2017 sammanträder samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:

(tisdagar klockan 10:00)

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Under 2017 sammanträder samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott enligt följande:

(tisdagar klockan 08:00)

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november

Under 2017 sammanträder samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:

(tisdagar klockan 10:00)

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Under 2017 sammanträder samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott enligt följande:

(tisdagar klockan 08:00)

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november