Servicenämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Servicenämnden är kommunens organ för lokalförsörjning och intern service samt organ för förvaltning av kommunens fastigheter exklusive exploateringsfastigheter.

Servicenämnden svarar för lokaler och vissa anläggningar, för kost- och städförsörjning samt gatu-, park- och skogsförvaltning liksom löpande förvaltning av naturvårds-, fritids- och friluftsanläggningar som inte ankommer på annan nämnd.

Här kan du läsa Servicenämndens reglemente.

Kallelser och protokoll

Nämndens sammanträdesdagar 2021

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6, 27 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2021

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6, 27 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan