Social- och arbetsmarknadsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare, som insatser och stöd inom individ- och familjeomsorgsområdet, arbetsmarknad, konsumentvägledning/skuldsanering och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Nämnden ansvarar även för kommunens integrationsverksamhet, mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, kommunal psykiatri och daglig sysselsättning.

Här kan du läsa social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2019

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 5 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 6 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 10 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2019

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 13 februari
 • 20 februari
 • 14 mars
 • 27 mars
 • 17 april
 • 8 maj
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 4 juli
 • 7 augusti
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 20 november
 • 4 december
 • 19 december
 • 17 januari
 • 7 februari
 • 5 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 6 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 10 december