Social- och arbetsmarknadsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare, som insatser och stöd inom individ- och familjeomsorgsområdet, arbetsmarknad, konsumentvägledning/skuldsanering och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Nämnden ansvarar även för kommunens integrationsverksamhet, mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, kommunal psykiatri och daglig sysselsättning.

Här kan du läsa social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj 7 juni
 • 6 septebmer
 • 9 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 11 januari
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 26 juni
 • 23 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 20 december
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj 7 juni
 • 6 septebmer
 • 9 oktober
 • 15 november
 • 6 december