Teknisk servicenämnd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Teknisk servicenämnd

Teknisk servicenämnd ansvarar för verksamheterna Vatten-Avlopp, Renhållning, Elnät och Bredband.

Vatten-Avlopp distribuerar vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområden samt vatten till anslutna vattenföreningar.

Renhållningen forslar bort och utför slutligt omhändertagande av hushålls- och industriavfall.

Lidköping Elnät ansvarar för elnätets underhåll och drift och Lidköpings Bredband ansvarar för bredbandets utbyggnad och drift.

Här kan du läsa reglemente för teknisk servicenämnd.

Nämndens sammanträdesdagar 2019

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Beredningens sammanträdesdagar 2019

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 29 maj
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december