Utbildningsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Utbildningsnämndens ansvarsområden är utbildningar inom de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare. Uppdragen utgår från skollagen och övriga lagar, nämndens reglemente och styrkort.

Studievägledning för vuxna och ungdomar i kommunen ligger samlat under väglednings- och valideringscentrat. Dessutom organiserar nämnden distansutbildning genom Lidköpings Högskola Online. Detta i samarbete med olika högskolor och universitet.

Här kan du läsa utbildningsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2019

 • 15 januari
 • 7 februari
 • 5 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 11 juni
 • 5 september
 • 15 oktober
 • 14 november
 • 10 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2019

29 januari

19 februari

26 mars

23 april

28 maj

20 augusti

24 september

22 oktober

26 november

 • 15 januari
 • 7 februari
 • 5 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 11 juni
 • 5 september
 • 15 oktober
 • 14 november
 • 10 december