Utbildningsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningsnämndens ansvarsområden är utbildningar inom de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare. Uppdragen utgår från skollagen och övriga lagar, nämndens reglemente och styrkort.

Studievägledning för vuxna och ungdomar i kommunen ligger samlat under väglednings- och valideringscentrat. Dessutom organiserar nämnden distansutbildning genom Lidköpings Högskola Online. Detta i samarbete med olika högskolor och universitet.

Här kan du läsa utbildningsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 8 februari
 • 6 mars
 • 12 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 6 september
 • 9 oktober
 • 15 november
 • 11 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 8 februari
 • 6 mars
 • 12 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 6 september
 • 9 oktober
 • 15 november
 • 11 december