Valnämnd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämndens uppdrag är bland annat att följa den lokala valdistriktsindelningen och vid behov föreslå förändringar i indelningen.

Valnämnden

  • ansvarar för all förtidsröstning
  • utser röstmottagare
  • beslutar om vallokaler och förtidsröstningslokaler
  • svarar för den preliminära rösträkningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigeval.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av val. Valmyndigheten framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten i riksdagsvalet.

Kontakta Valnämnden

Telefon: 0510-77 01 60, valnamnden@lidkoping.se

Här kan du läsa valnämndens reglemente.