Valnämnd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämndens uppdrag är bland annat att följa den lokala valdistriktsindelningen och vid behov föreslå förändringar i indelningen.

Val 2019

Här kan du läsa om EU-valet 2019.

Valnämnden

  • ansvarar för all förtidsröstning
  • utser röstmottagare
  • beslutar om vallokaler och förtidsröstningslokaler
  • svarar för den preliminära rösträkningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigeval.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av val. Valmyndigheten framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten i riksdagsvalet.

Kontakta Valnämnden

Telefon: 0510-77 01 60, valnamnden@lidkoping.se

Här kan du läsa valnämndens reglemente.