Vård- och omsorgsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2019

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 4 september
 • 16 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2019

 • 23 januari
 • 20 april
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 26 juni
 • 21 augusti
 • 2 oktober
 • 13 november
 • 4 december
 • 9 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 4 september
 • 16 oktober
 • 27 november
 • 18 december