Vård- och omsorgsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 8 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 8 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december