Säkerhet och trygghet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Målsättningen för säkerhetsarbetet i Lidköpings kommun är att skapa trygghet för medborgarna och en trygg och säker miljö i de kommunala verksamheterna.

1989 blev Lidköping som första kommun i världen utsedd till ”En säker och trygg kommun”. Konceptet ”A safe community” är globalt och leds av Karolinska institutet på uppdrag av WHO. Nu finns det 145 Safe communities i hela världen, varav 16 i Sverige. För att bli utnämnd till ”En säker och trygg kommun” krävs att man uppfyller sex indikatorer när det gäller att förebygga skador orsakade av olyckor, våld och självskada/självmord.

För att behålla sin utnämning ska kommunen vart 5:e år ansöka om återutnämning till ”En säker och trygg kommun”. Lidköping återutnämndes senast 2008. De områden som särskilt prioriteras i arbetet med att vidareutveckla verksamheten är:

  • Alkohol- och drogförebyggande arbete
  • Arbete för att hålla kvar ungdomar 13-17 år i idrottsföreningar samt minska idrottsskador hos denna åldersgrupp
  • Arbete för psykisk hälsa, mot självskador/självmord

En säker och trygg kommun handlar om att många ska samarbeta för att förebygga skador för båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. Som ”En säker och trygg kommun” ska man också dokumentera hur många skador som händer och även dela med sig av erfarenheter till andra kommuner och länder.

I Lidköping samarbetar kommun, hälso- och sjukvård, polis, studieförbund, frivilligorganisationer med flera för att minska antalet lidköpingsbor som råkar ut för skador.