Sammanträdesdagar 2021 för nämnderna i Lidköpings kommun


Sammanträdesdagar 2021 för nämnderna i Lidköpings kommun

Organ

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25

22

29C)

26

31

21 F)

-

-

27

25H)

22

13,15I)

Kommunstyrelsen

-

3D)

3A), 10

7, 19K)

12

2B)

-

-

8

6H), 27

24

15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20

24

24

28, 29 E)

19

-

-

25

22,29-30G)

13

10,11 J)

1

Barn- och skolnämnden

Arbetsutskottet

-

19

2

23

9

23

6

20

6

25

8

-

-

-

-

17

7

21

5

26

9

30

14

-

Miljö- och byggnämnden

Beredning

-

21

4

18

4

25

8

22

6

-

17

3

-

-

-

19

2

23

7

28

11

-

16

2

Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetsutskottet

-

19

2

16

2

23

6

20

4

25

8

-

-

-

31

17

-

21

5

26

9

30

14

-

Socialnämnden

Arbetsutskottet

-

(7),21

4

18

4

25

8

22

6

20

3

24

-

(8)

-

19

2

23

7

28

11

2

16

(16)

Teknisk servicenämnd

Beredning

-

28

4

25

11

25

8

22

6

27

10

-

-

-

-

-

2, 28

16

-

21

4

25

9

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Arbetsutskottet

-

28

4

18

11

25

8

22

6

27

-

-

-

-

-

26

2

23

7

28

11

-

16

2

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottet

-

21

4

25

11

25

8

22

6

27

10

-

-

-

-

26

9

23

7

28

11

25

9

-

Vård- och omsorgsnämnden

Arbetsutskottet

-

19

2

16

2

23

6

20

4

18

8

22

-

-

31

17

-

21

5

26

9

30

14

-

Servicenämnden

Arbetsutskott

-

19

2

9

2

23

6,27

20

-

18

1

-

-

-

31

24

-

21

5

26

9

30

14

-

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

-

4

-

8

6

-

-

-

2

-

4

-

Överförmyndarnämnden

-

1

-

8

3

-

-

-

6

-

29

-

Miljö- och klimatutskottet

-

25

-

15

-

10

-

26

-

21

-

9

A) Beredning årsredovisning 2020
G) Uppföljningsberedning delårsrapport 2
B) SPB 2022-2024 delårsrapport 1
H) Delårsrapport 2
C) Årsredovisning 2020
I) Kommunfullmäktiges avslutning kl. 19.00
D) Inriktningsbeslut SPB 2022-2024
E) Beredning SPB 2022-2024
J) Beredning investeringar 2023-2032
K) Dialogdag (nämndernas ordförande och 2:e vice ordförande)
F) SPB 2022-2024 delårsrapport 1, kl.10.00

(datum) = vid behov

Publicerad:

Senast uppdaterad: