Sammanträdesdagar 2022 för nämnderna i Lidköpings kommun

Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar.

Kommunfullmäktiges sammanträden
31 januari
28 februari
28 mars
25 april C)
30 maj
20 juni F)
26 september
31 oktober H)
28 november
12, 14 december i)

Kommunstyrelsens sammanträden
2, 9 februari K) D)
9, 16 mars A)
6 april
11 maj
1 juni B)
7 september
12 oktober H)
9, 23 november

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
26 januari
23 februari
23 mars
27, 28 april E)
18 maj
24 augusti
21, 28 september G)
26 oktober
16, 30 november J)

Barn- och skolnämndens sammanträden
1 februari
8 mars
5 april
10 maj
7 juni
6 september
11 oktober
15 november
13 december

Barn- och skolnämndens arbetsutskotts sammanträden
18 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
23 augusti
27 september
25 oktober
29 november

Miljö- och byggnämndens sammanträden
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
16 juni
1 september
6 oktober
10 november
8 december

Miljö- och byggnämndens berednings sammanträden
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
2 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
24 november

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden
8 februari
8 mars
5 april
3 maj
7 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
6 december

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden
25 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
16 augusti
20 september
25 oktober
22 november

Socialnämndens sammanträden
3 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
8 september
6 oktober
10 november
15 december

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden
20 januari
24 februari
24 mars
28 april
25 maj
23 juni
11, 25 augusti
22 september
7 oktober
1 december

Teknisk servicenämndens berednings sammanträden
27 januari
10 febaruari
22 mars
21 april
2 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
24 november

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden
27 januari
3 mars
7 april
5 maj
9 juni
1 september
6 oktober
10 november
15 december

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträden
13 januari
24 februari
31 mars
28 april
19 maj
25 augusti
15 september
20 oktober
1 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
9 juni
1 september
6 oktober
10 november
15 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden
20 januari
21 februari
24 mars
21 april
25 maj
18 augusti
22 september
27 oktober
1 december

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden
1 februari
8 mars
5 april
10 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
13 december

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträden
18 januari
22 februari
22 mars
27 april
25 maj
21 juni
23 augusti
20 september
25 oktober
29 november

Servicenämndens sammanträden
1 februari
1, 29 mars
3 maj
7 juni
30 augusti
11 oktober
8 november
6 december

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträden
18 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
23 augusti
20 september
25 oktober
22 november

Räddningsnämnden Västra Skaraborgs sammanträden
3 februari
7 april
5 maj
1 september
3 november

Räddningsnämnden Västra Skaraborgs berednings sammanträden
27 januari
31 mars
28 april
25 september
27 november

Överförmyndarnämndens sammanträden
7 mars
4 april
9 maj
5 september
12 december

Hållbarhetsutskottets sammanträden
24 februari
5 maj
16 juni
25 augusti
20 oktober
8 december

Valnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 2022:

20 april, kl. 14:00-16:00
3 juni, kl. 09:00-11:00
26 augusti, kl. 09:00-11:00
14 september, kl. 09:00 (onsdagsräkning, heldag)
11 november, kl. 09:00-11:00 (uppföljningsmöte)

A) Beredning årsredovisning 2021 (ordf. och 2:e vice ordf. i nämnder, ordf. och vice ordf. i bolag kallas)
B) SPB 2023-2025 delårsrapport 1
C) Årsredovisning 2021
D) Inriktningsbeslut SPB 2023-2025
E) Beredning SPB 2023-2025 (ordf. och 2:e vice ordf. i nämnderna kallas)
F) SPB 2023-2025 delårsrapport 1, kl. 10.00
G) Uppföljningsberedning delårsrapport 2 (ordf. och 2:e vice ordf. i nämnderna kallas)
H) Delårsrapport 2
I) Kommunfullmäktiges avslutning kl. 19.00
J) Beredning investeringar 2023-2032 (ordf. och 2:e vice ordf. i berörda nämnder kallas)
K) Dialogdag (ordf. och 2:e vice ordf. i nämnderna kallas)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?



Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?






Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: