Kultur- och fritidspolitiska programmet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I Lidköpings kommun  pågår just nu arbetet med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program. Programmet ska uttrycka vad som är viktig för att åstadkomma kultur och fritid som berikar såväl invånare som besökare.

Kultur- och fritidspolitiskt program

Förslag på program kommer att tas fram av kultur- och fritidsnämnden. Sedan överlämnas det till kommunfullmäktige för att slutligen fastställas. Förslaget till program beräknas vara klart juni 2018.