Christina Wallin

Talpedagog på Barn & Elevhälsan

Du kan nå mig på telefonnummer 0510-77 11 35 eller via e-post (christina.wallin@lidkoping.se).