Bibliotek för alla

Biblioteken är en plats att mötas för folkbildning, demokrati och kulturupplevelser. Filialbiblioteken har samma roll som stadsbiblioteket, fast på de mindre orterna. Vår bokbuss, med sina dagliga turer tar sig till dig som har svårt att besöka något av våra fyra fasta bibliotek.

Biblioteket är till för alla och alla har rätt att kunna utnyttja bibliotekets tjänster. Stadsbiblioteket är modernt och tillgänglighetsanpassat. I hörsalen (Biblioteksscenen) och på ”torget” (nedanför trappan) finns hörslinga.

Vi serverar aldrig nötter på biblioteket eller på Biblioteksscenen på grund av allergirisken. Vi hoppas kunna hålla en nötfri miljö men kan inte garantera att besökare inte har med/äter nötter i bibliotekslokalerna.

Film om bibliotekets utbud

Hjälpmedel på biblioteket

Har du svårt att läsa vanlig text finns det böcker med extra stor stil och talböcker.
Har du svårt att ta dig till biblioteket finns tjänsterna bokbussen och Boken kommer som innebär att du kan få böcker levererade till hemmet.

På biblioteksscenen finns ett mobilt trådlöst hörselhjälpmedelset, Comfort Digisystem och konferensmikrofon

Lättlästavdelning

På vår avdelning för lättläst har vi böcker och tidningar för dig som älskar att läsa, men som tycker att det är lite svårt.

Här finns böcker för dig, oavsett svårighet med läsning.

Här finns påhittade böcker och böcker som handlar om verkliga händelser och personer. Böckerna finns i olika nivåer av lätthet. Det finns också lättlästa böcker att lyssna på.

Lättlästcafé

På biblioteket ordnas Lättlästcaféer tillsammans med Lidköpings studieförbund.

Här kan du komma och gratis lyssna till högläsning av spännande och roliga lättlästa böcker. Det finns vid dessa tillfällen också gott fika att köpa.

Biblioteket ordnar fyra stycken Lättlästcaféer per år och dessa annonseras på bibliotekets hemsida.

Läsombud

Arbetar du med personer som har lässvårigheter kan du bli ett Läsombud.

Läsombudsverksamheten i Lidköpings kommun är väl etablerat i stadens många LSS-verksamheter.

Läsombuden träffas cirka två gånger per år och handleds av personal från Lidköpings stadsbibliotek.

Som läsombud får du ur flera perspektiv lära dig att synliggöra text och läsning för den eller de personer du arbetar med. Att kunna få ta del av det skrivna ordet är en mänsklig rättighet. Läsombudets uppgift är oerhört viktig.

Det erbjuds löpande kurser och inspirationsdagar för alla läsombud i Västra Skaraborg.

Talböcker

Du som har nedsatt syn eller har svårt att läsa av annan orsak, exempelvis om du har dyslexi, har rätt att låna talböcker. Talböcker är inlästa böcker som man lyssnar på. Talböcker skiljer sig med andra ord från ljudböcker som är fria för alla. För dig som letar efter ljudböcker, klicka här. Länk till annan webbplats.

För att läsa talböcker behövs en talboksspelare. Biblioteket har några sådana spelare för utlån. Det går också att lyssna på talböcker i en vanlig cd-spelare, förutsatt att den har en Mp3-funktion. Det fungerar också att läsa talböcker i en dator.

Talböcker görs i ett format som gör att det går att bläddra i dem, hoppa mellan kapitel, samt sätta bokmärken och justera hastigheten.

Biblioteket kan också ladda ner talboken till ett minneskort som lånas ut till dig. Du kan sedan själv välja hur du vill lyssna på boken.

På MTM:s -Myndigheten för tillgängliga mediers – webbplats Legimus Länk till annan webbplats. kan du se det samlade beståndet av talböcker i Sverige. Om boken du söker inte finns i Lidköping, har biblioteket tillstånd att göra en egen kopia för utlån. På så sätt får våra låntagare tillgång till över 100 000 olika titlar.

Appen Legimus

Du som är i behov av talböcker har också möjlighet att själv ladda ner böcker direkt till din egen dator, smartphone eller surfplatta. Appen Legimus Länk till annan webbplats. gör det enkelt att ladda ner talböcker.  Du kan då, när som helst på dygnet, komma åt mer än 100 000  talböcker!  Läs mer om Egen nedladdning på www.legimus.se. Länk till annan webbplats.  Boka in en tid på biblioteket och be om hjälp att skaffa inloggningsuppgifter till Legimus.

Bibliotekspersonalen visar visar då också hur du går till väga för att ladda ner talböcker. Är du under 18 år kommer du tillsammans med vårdnadshavare.  Ring eller skicka ett e-post för att boka en tid.

Taltidning

Nya Lidköpings tidning finns som taltidning. Den vänder sig framför allt till synskadade och personer med andra handikapp, som gör det svårt att läsa en papperstidning. Om du är intresserad – kontakta  NLT  på telefon 0510-897 00.

För mer information, se även Dagstidningen som taltidning - Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anneli Johansson

Titel: Bibliotekarie

Enhet: Kultur o Fritid

Tel: 0510-770045

E-post: Anneli.Johansson@lidkoping.se

Kontakt

Helena Melin

Titel: Biblioteksassistent

Enhet: Kultur o Fritid

Tel: 0510-771379

E-post: helena.melin@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: