Lidköpings Konsthall

Lidköping Konsthall är en professionell och attraktiv mötesplats, som presenterar högkvalitativa utställningar av nationella och internationella konstnärer som främst verkar inom foto, design, form, konsthantverk, keramik och porslin. Lidköpings Konsthall arbetar aktivt med att samverka mellan lokala och regionala aktörer.

Genom konstutställningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet arbetar Lidköpings Konsthall för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, inspirera och öka förståelsen för samtidskonst.

Du kan fördjupa din upplevelse av våra utställningar på många olika sätt. Vi erbjuder både visningar och workshops i samband med utställningarna för att fördjupa kunskapen kring samtidskonst och främja skaparglädjen hos såväl stora som små.

För skolan

Lidköpings Konsthall är en kommunalt driven konsthall som visar högkvalitativa utställningar av lokal, nationella och internationella konstnärer. Konsthallen är en resurs för skolan där eleverna får möjlighet att möta samtidskonst och bli bekväma i att uppleva konst utanför skolan.

Du som är lärare eller pedagog kan fördjupa din och dina elevers upplevelse av våra utställningar på många olika sätt. Vi erbjuder både visningar och workshops i samband med utställningarna för att fördjupa kunskapen kring samtidskonst och främja skaparglädje. Våra utställningar ger er möjlighet att arbeta enligt skolans läroplan och mål inom en rad olika ämnen.

Visningar och workshops

Våra visningar och workshops är kostnadsfria. Visningarnas längd är ungefär 30 minuter och kombinerad workshop och visning tar ungefär 1 timme och 30 minuter. Visningarna och workshops anpassas efter gruppens förkunskap och ålder.

Konsthallen har öppet 12:00-18:00 på vardagar, om du vill besöka Konsthallen själv tillsammans med din klass är du alltid välkommen under dessa tider.  Visningar och workshops kan bokas utanför Konsthallens ordinarie öppettider. För bokningar och information kontakta konstpedagog Georgia Koulendrou.

Kontakt

Georgia Koulendrou

Titel: Konstpedagog

Enhet: Kultur o Fritid

Tel: 0510-776598

E-post: Georgia.Koulendrou@lidkoping.se

Publicerad:

Senast uppdaterad: