Skatepark på Framnäsområdet

Nu kan drömmen om en skatepark centralt i Lidköping förverkligas. Skateparken, som än så länge är på planeringsstadiet, anpassas för street, flow, bowl och kommer innehålla områden som passar för både nybörjare och för mer avancerad åkning.

Roger Ahlén, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Gustav Löfholm, Tobias Åberg, Mia Schnitzler, Daniel Maronde och Pontus Pettersson från Lidköpings skateboardförening vid området där skateparken är planerad.

Roger Ahlén, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Gustav Löfholm, Tobias Åberg, Mia Schnitzler, Daniel Maronde och Pontus Pettersson från Lidköpings skateboardförening vid området där skateparken är planerad.

Spontanidrott på frammarsch

Lidköpings Skateboardsförenings ansökan om investeringsbidrag för att bygga en skatepark på Framnäsområdet var uppe i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott under torsdagen.

- I arbetsutskottet finns en stark politisk vilja i positiv riktning för skateparken. Kultur och Fritid ser detta som en jättefin möjlighet för Lidköping att nu äntligen kunna få en både efterfrågad och efterlängtad skatepark. Spontanidrott är på frammarsch och detta skapar förutsättningar för barn och unga att börja med en ny fritidssysselsättning likväl som för äldre generationen, som var aktiva på kanske 80-talet, att nu damma av sin bräda. Riktigt roligt att det kommer blandas åldrar i en sån här skatepark säger Roger Ahlén, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

- Kommunen är en av de som gör detta möjligt. Föreningen kommer också skicka ansökningar om medfinansiering till Arvsfonden och Sparbanksstiftelsen. Ärendet ska upp i Kultur och fritidsnämnden den 4 februari fortsätter Roger Ahlén, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

- Vi som förening är oerhört stolta och glada över kommunens besked. Då pandemin slog till och covid-anpassningarna gradvis grusade alla roliga planer på event och liknande i vår nyrenoverade skatehall på Sockerbruket valde vi att fokusera på en eventuell ”utepark” berättar Daniel Maronde, ordförande i Lidköpings skateförening

Samhällsbyggnadsnämnden positiv

Tidigare i veckan fick Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott information om Lidköpings Skateboardsförenings ansökan. Skateföreningen får nu lämna in en ansökan om bygglov och beviljas bygglovet skrivs ett arrendeavtal på marken med föreningen.

- Detta blir ett lyft för området säger Gustav Edvinsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Det här är en verksamhet som passar bra in den här typen av miljö. I förlängningen så kommer detta bli fint med ny strandpark, nytt badhus och nu även en skatepark.

I bygglovshandläggningen görs en bedömning om den förändrade användningen av marken kräver en fördjupad markundersökning. I tidigare undersökningar har halter av oljeämnen, metaller och PAH hittats men de ligger från 1,5 meters djup.

- Tidigare genomförda grundvattenprovtagningar samt riskbedömning tyder på att uppmätta halter inom området sammantaget inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljö dessutom hårdgörs markytan vid en skatepark vilket undanröjer risken för exponering berättar Björn Jonsson, Mark- och exploateringschef.

Bilden visar tänkt placering av skateparken.

Bilden visar tänkt placering av skateparken.

Konstnärliga inslag

I ansökan skriver Lidköpings Skateboardförening att de vill ge anläggningen konstnärliga inslag som ger en tydlig koppling till Lidköping som stad. Vad den konstnärliga utsmyckningen kommer bestå av är inte klart men det kan handla om porslinsdetaljer och platsens närhet till Vänern.

-Beskedet från Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden är oerhört viktiga hörnstenar och vi fortsätter nu vårt arbete med planering för bygglovsansökningar, budgetering och mycket annat spännande! Som förening har vi vuxit väldigt snabbt och vi ser att det finns ett stort underlag och intresse för sporten, inte bara lokalt utan många kommer också utifrån. En fin skatepark skulle ju helt klart locka än fler ungdomar ut i spontanidrott och gemenskapen den medför. Till sommaren beräknar vi att vi är igång med arbetet avslutar Daniel Maronde.

Går allt enligt planen kommer skateparken vara klar i december 2021.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: