Rapport från oss unga kommunutvecklare som vill påverka

Här följer en rapport om vad vi unga kommunutvecklare jobbat med sedan i somras och jobbar med nu.

Sommarens uppdrag som de då feriepraktiserande unga kommunutvecklarna jobbade med bestod av barnkonventionen, ungas syn på Margretelund, ekonomi och feriepraktik. Det är ett pågående arbete även för oss sex unga kommunutvecklare som timanställts på Kultur & Fritid i höst. De uppdrag som vi jobbar med under hösten är en fortsättning på Margretelunds-uppdraget men också utveckling av Ågårdområdets idrottsplats.

Uppföljning av sommarens uppdrag

Ungas syn på Margretelund

Margretelundsuppdragets syfte var att unga kommunutvecklare skulle samla in ungas syn på Margretelundsområdet och efter det komma på genomförbara idéer för att utveckla området i en positiv riktning. Sedan sommarens uppdrag ser vi en skillnad både genom att lokala verksamheter har ökat medvetenheten och är mer handlingskraftiga. Till exempel har fritidsgården till en början startat upp tjejkvällar och en specifik öppettid för äldre unga efter klockan 20.00. Uppdraget är fortfarande under en utveckling som våra anställningar som unga kommunutvecklare ska förverkliga tillsammans med unga i Margretelund.

Barnkonventionen

Arbetet med barnkonventionen som gjordes sommaren 2021 har tagits upp med Kultur & Fritid. Där har dem blivit informerade och fått kunskap om arbetet som gjordes samt affischerna som informerar om barnkonventionens artiklar. Responsen på arbetet har varit positiv och att det är viktigt att jobba vidare med detta. De första affischerna kom upp den 6 november på Stadsbiblioteket. Det finns en förhoppning om att se en ökad medvetenhet kring barnkonventionen när affischerna kommer upp samt att man aktivt börjar arbeta med artiklarna i verksamheterna.

Ekonomi

Budget och skuldrådgivare i Lidköpings kommun meddelar att dem är nöjda med att få ha varit med under feriepraktiken sommaren 2021. Under hösten har det påbörjats en dialog mellan socialsekreterarna som arbetar med barn och unga och budget- och skuldrådgivare. Syftet är att uppmärksamma barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Det har även under hösten skickades brev till unga vuxna 18-25 år med skulder hos Kronofogden för att informera om vilket stöd kommunen kan erbjuda och vad de på egen hand kan göra i sin situation. Dem kommer också föra dialog med rektorer för att kunna jobba med skolorna.

Feriepraktik

Kommunen kommer genomföra en undersökning genom att skicka ut en enkät till alla feriepraktikanter efter deras avslutade praktik. Denna enkät kommer därefter att utvärderas och eventuellt även presenteras för politiker. För att nå ut till så många ungdomar som möjligt finns det kontakter med kommunikatörer som främst riktar sig mot att sprida konceptet till De La Gardiegymnasiet.

Vad jobbar vi unga kommunutvecklare med just nu då?

Just nu arbetar vi unga kommunutvecklare med ungas syn på Margretelund och Ågårdsområdet. Margretelundsuppdraget är ett pågående projekt som vi fortsätter utveckla och samla mer information för att fördjupa oss mer i temadagarna. Med utveckling av Ågårdsområdet syftar vi på de kringytor som finns i området. Vad som ska finnas där, hur det ska se ut och så vidare. Detta vill man få ett ungdomsperspektiv på genom en ungdomsdialog som kommer genomföras den 7 december dit vi bjudit in unga och politiker för att samtala med varandra. Ågårdsområdets idrottsplats ska vara ett ställe där människor i alla åldrar kan vistas och känna sig trygga.

Syftet med våra arbeten är att förändra och påverka. Vi vill öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen, vi vill att ungdomar ska känna att de högre uppsatta lyssnar på oss och bekräftar att de har tagit del av våra tankar!

Anmäl dig till vår dialogkväll!

Är du 15-20 år eller känner någon i den målgruppen, missa inte att delta i vår första ungdomsdialog den 7 december på Röda kvarn, kl. 18-20. Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR : https://forms.gle/8PPpjpa6bdNuAzeUA Länk till annan webbplats.

Hälsar Amin, Cornelia, Isabel, Johan, Lamisa och Tea.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: