UNIK i Lidköping

Din röst är UNIK och Lidköpings kommun behöver dig! Här kan du som är mellan 13-25 år anmäla dig till UNIK-panelen och få din röst hörd.

Som deltagare i UNIK-panelen kommer du bli inbjuden till bland annat workshops och dialoger med beslutsfattare för att bidra med ett ungdomsperspektiv på olika utvecklingsfrågor i kommunen. Du blir också en del i en sms-panel där du på ett snabbt och enkelt sätt kan vara med att påverka anonymt genom att svara på en ja/nej frågor, skalfrågor 1-5 eller fasta alternativ.

Politiker och de som jobbar i kommunen behöver hjälp av ungdomar i Lidköping för att kunna ta bra beslut. Genom att gå med i UNIK har du chansen att påverka på riktigt! Idag är det ungefär 6 % av ungdomar som får sin röst hörd - tycker du verkligen att det räcker?

UNIK i Lidköping är en ungdomspanel som består av ungdomar med olika bakgrund och intressen men det alla har gemensamt är att de på något sätt vill vara med och påverka utvecklingen i Lidköping. Det ska vara enkelt att vara med och i UNIK vill vi ha ett så representativt urval som möjligt så att fler unga ska komma till tals!

Ofta är det bara de redan politiskt aktiva eller engagerade ungdomarna som blir tillfrågade eller deltar i dialoger som politiker har med unga. Den gruppen utgör bara 6 procent. Fler unga måste få möjlighet att göra sin röst hörd!

UNIK-panelen är influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga. UNIK-metoden står Västerås stad bakom Länk till annan webbplats. i samarbete med flera forskare. UNIK togs fram med hjälp av stöd från MUCF Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till UNIK-panelen

Vad passar dig bäst?

Kontakt

Maria Synnerdahl

Titel: Utvecklingsledare

Enhet: Social Välfärd

Tel: 0510-776881

E-post: Maria.Synnerdahl@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: