Lidköpings kommun beviljas rekordstort bredbandsstöd

Lidköping bredband fick i december 2020 beviljat stöd för utbyggnaden av bredband. Det är för kvarvarande områden på landsbygden som detta stöd beviljats genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram, delvis finansierat av EU. Lidköping bredband är en enhet inom Teknisk service i Lidköpings kommun.

Summan som beviljats är den största till en enskild kommun i Västra Götaland

Lidköping är alltså den kommun som tilldelats mest pengar av alla kommuner som gjort ansökan. 15,7 miljoner av dessa pengar kommer från Jordbruksverket samt 1,7 miljoner från PTS.
Dessa medel är öronmärkta för utbyggnaden i Lidköping men är inget som kommer utbetalas med automatik. En lång rad kriterier skall uppfyllas för att inte avdrag från bidraget görs. Det handlar om anslutningsgrad, upphandlingsteknikaliteter samt tidsramar.

– Vi är mycket tacksamma för detta tillskott som kommer gynna hela taxekollektivet genom att reducera kostnaden på kvarvarande anslutningar på landsbygden. Dessa är annars mycket kostnadsdrivande, säger Daniel Hamrén, bredbandschef i Lidköpings kommun.

EU-flagga
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: