Lägesbild i samband med att Lidköpings bredband färdigställer bredbandnätet.

Under hösten 2019 avbröts arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet då enheten behövde utreda ny anslutningsmodell för anslutning av villor på landsbygd. Nu tar Lidköping bredband upp arbetet med färdigställandet. Bland annat med hjälp av pengar från Jordbruksverket.

Etapper och tidsplaner

Byggnation Landsbygd:

Etapp 2 (Örslösa/halvfara). Området är nu i stort färdigbyggt och vi kommer inom kort påbörja arbetet med kundinstallationer.
Etapp 3 ( Nordöst om Norra Kedum). Området byggs just nu ut i samförläggning med våra kollegor på elnät.
Etapp 4 (Sydväst om norra Kedum). Området kommer påbörjas efter Etapp 3, också detta i samförläggning med elnät.

– Vi har som ambition att påbörja arbetet med Lillängen, Lovene/Bostorp och Marbogården under 2021 i egen regi, men pga en överprövad tilldelning i samband med grävupphandling så har vi ingen gräventreprenör tillgänglig för att utföra grävarbetet, säger Daniel Hamrén, bredbandschef i Lidköpings kommun.

Samtliga områden som är listade ovan beräknas alltså ha ett utbyggd fibernät under 2021. Kundinstallationer kommer kunna verkställas relativt snart efter att nätet finns på plats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: