Politiska beslut

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt några av kommunens bolag. Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla Länk till annan webbplats.. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

Nämnder, styrelser och bolag

AB Bostäder i Lidköping (protokoll) Länk till annan webbplats.

Barn- och skolnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Folkhälsorådet Länk till annan webbplats.

Funktionshinderrådet Länk till annan webbplats.

Göliska IT (protokoll) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsutskottet Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Lidköping Energi AB (protokoll) Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggnämnden Länk till annan webbplats.

Miljö- och klimatutskottet Länk till annan webbplats.

Pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

Rådet forum för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Servicenämnden Länk till annan webbplats.

Servicenämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Socialnämnden Länk till annan webbplats.

Socialnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Teknisk servicenämnd Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Räddningsnämnden Länk till annan webbplats.

Valnämnden Länk till annan webbplats.

Överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: