Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

Detaljplanen syftar till att utveckla Filsbäck med nya bostäder och boendetyper med tillhörande gröna och blå naturmiljöer, samhällsservice och viss verksamhet. Projektet syftar också till att stärka kopplingen mellan Filsbäck och staden Lidköping.

Projektfakta

Det aktuella området är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Lidköpings tätort. I dagsläget utgörs huvudparten av marken av en så kallad pay n play-golfbana. Målet är att skapa nya boendemiljöer för mellan 300-800 bostäder. Inriktningen är en variation av bostadstyper, både flerbostadshus, radhus, enbostadshus med mera. En direkt närhet till natur- och vattenmiljöer kommer eftersträvas i den, för Filsbäck, atypiska kvartersstrukturen. Projektet är ett samarbete mellan en privat fastighetsägare och kommunen som äger ca 50 % av marken vardera.

Mer information

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

Tel: 0510-770277

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: