Förtätningsprojekt i staden - Valkyrian

AB Bostäder bygger 11 attraktiva lägenheter med hög standard i kvarteret Valkyrian. Nya moderna lägenheter men där vi också behåller den gamla stilen som finns idag.

Projektfakt

Utgångsläget är att återskapa en känsla av magasinsgata längs Särnmarksgatan och utforma innergården så den ansluter väl till de befintliga fasaderna i området. Man tar även hänsyn så att kulörer på fasader är historiskt förankrade mot befintliga fasader. Fasaden mot Särnmarksgatan blir röd och mot gården blir det ljusa kulörer. Fönstren mot Särnmarksgatan ska smälta in i fasaderna likt det utseende som vanligen användes på magasin i stadsmiljöer. Socklarna kläs med natursten för att stämma med befintlig byggnad.

Byggnationen planeras pågå under hela 2022 och ett par månader in på 2023. Under denna tid kommer Särnmarksgatan under perioder att vara avstängd på grund av rivning och byggnation. Upphandlad entreprenör är Projektlaget.

Mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: