Framnäs - strandpromenad

Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess goda värden.

Projektfakta

I februari månad 2022 tog kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdag 22 mars 2022 sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir. 

Lägesrapport strandpromenaden

Grunden för strandpromenaden är lagd. Nu har arbetet med grundläggning och stödmurar som ska anläggas på båda sidor om promenaden påbörjats.

Parallellt med detta har en stor överlast lagts på det framtida torget som binder samman strandpromenaden och piren. Detta gör vi för att minimera framtida sättningar på torget.

Omläggningen av dagvattenledningar och utlopp är klart, numera mynnar utloppet i småbåtshamnen.

Hamninloppet stängdes i början av oktober och nu pågår arbete med att forma det nya hamninloppet som beräknas öppna den 15 april 2023.

Kompensationsytan för vadarfåglar och fisk anläggs utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet. Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn.

Mer information

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhällsbyggnad

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: