Framnäs, nytt badhus

Aktuellt just nu

Sidan innehåller information som gällde fram tills 20230208 då Kommunstyrelsen tog ett nytt beslut.

20230315
Sektor samhälle arbetar med att ta fram förslag på nya lämpliga platser på Framnäsområdet för ett kommande badhus. Detta ska presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av april. Lidköpings kommun arbetar också vidare med frågor som rör badhusbyggets ekonomi.

Projektfakta

Ett badhus är så mycket. Det är fantastiska fritidsanläggningar för lek, kunskap, gemenskap, friskvård, motion och träning - kort sagt en mötesplats för alla åldrar.

Det nya badhuset ska ha fokus på friskvård och hälsa, ligga i anslutning till utebadet och vara ett familjebad vilket innebär att det kommer finnas något för alla åldrar. Tanken är att det nya badhuset ska byggas i Framnäsområdet med utsikt över Kinneviken.

Avtal tecknat med NCC

I januari 2022 tecknade Lidköpings kommun avtal med NCC om att projektera det nya badhuset som ska ligga vid Framnäs.

Arbetet har pågått under lång tid med förstudie och upphandling och nu är det dags att börja projektera. Projekteringen utgör en utrednings-, program-, projekterings- och kalkylfas som alltid sker före en byggnation. Det handlar till exempel om att fastställa byggnadens konstruktion, hur den ska uppföras och vilka installationer som krävs.

Medborgardialog

Hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om det nya badhuset. Kommunen ville helt enkelt lyssna in medborgarnas önskemål och åsikter under tiden för förstudien av det nya badhuset.

Personal från bland annat Badhuset, Kultur och fritid och Serviceförvaltningen fanns tillgängliga i Gallerix gamla lokaler i Kopparporten under två veckor för att ta emot åsikter och samtala om det nya badhuset. Det blev många intressanta samtal om stort och smått med både yngre och äldre.

Högst upp på önskelistan om vad som ska finnas i badhuset hamnade inte helt oväntat rutschkanor av olika slag. Mer utrymme för träning/motionssim och bubbelpool var också ett återkommande önskemål. Man önskade också könsneutrala omklädningsrum, mer avskildhet i duscharna, hinderbana, större varmvattenbassäng. Även ställen att umgås på, café med mycket växter och en restaurang är frekventa önskemål.

När det gäller verksamheten i badhuset så önskade många fler platser i simskolan, fortsättningskurser på babysim, crawlkurs för vuxna, märkestagning och vattengympa.

Synpunkterna som kom fram under medborgardialogen togs med till arbetet med förstudien.

Förstudie - tar fram förutsättningarna för ett kommande projekt

I processen med förstudien har kommunen involverat invånarna och föreningslivet för att ta reda på vad de vill ha för innehåll i en framtida badanläggning. Arbetet har genomförts genom dialog med allmänheten, Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsatta, Rotaryklubbar, ungdomsgrupper, simklubben samt övrigt föreningsliv inom kommunen.

Mer information

Kontakt

Bengt Göran Nilsson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: BengtGoran.Nilsson@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: