Råda - Bräddegården

Del av Råda 4:10 m.fl., förtätning äldreboendet Bräddegården, Råda

Del av Bräddegårdens befintliga bebyggelse ersätts och kompletteras med nya seniorbostäder, totalt cirka 75 bostäder.

Projektfakta

Detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl. har tagits fram och vunnit laga kraft. Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänkta som så kallade seniorbostäder.

Ny bebyggelse kommer att ersätta befintliga radhuslängor och bebygga delar av befintlig gräsbevuxen yta och parkeringsplats. Den nya bebyggelsen varierar i höjdskala. Den lägre bebyggelsen, maximalt två våningar är placerade i planområdets södra del. En lägre höjdskala har valts då denna bebyggelse kommer att synas från omkringliggande landskap. Den högre bebyggelsen, maximalt tre och fyra våningar är placerade mot befintlig villabebyggelse och i planområdets mitt.

Kommunen som är kommunalägd kommer att säljas till AB Bostäder som kommer att uppföra ny bebyggelse.

Mer information

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: