Arbetsmarknadsåtgärder

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten i Lidköping arbetar på uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera. Till oss kommer personer som behöver arbetsträning eller praktik för att kunna ta sig ut i arbetslivet.

Arbetsmarknadsenheten utför en mängd olika jobb åt företag och organisationer i Lidköping med omnejd. Samtidigt som det hjälper en person ut i arbetslivet så frigör det tid för företagen att fokusera på viktigare uppgifter.

Vi har idag många nöjda kunder och utför arbeten åt flera olika företag

Bland dessa är: Exakta print, Hpm, RPC Superfos Lidköping AB.

Vi erbjuder bland annat:

 • Legotillverkning och montering – enklare produktion av olika slag, ihopsättning av detaljer till artiklar.
 • Paketering och märkning – kontrollerar, märker upp och förpackar artiklar för leverans till slutkund.
 • Plock – plockar ihop ditt material till mässor och event och hjälper till med massutskick genom kuvertering, adressering med mera.

Våra styrkor

 • Bredden – vi utför olika typer av arbeten, stora som små.
 • Kunskap – Handledarna har stor erfarenhet av pedagogik och handledning av att både utföra och visa
 • Kvalité – vi utför och levererar rätt kvalité i rätt tid
 • Mångsidighet – medarbetarna kompletterar varandra med olika erfarenhet och kunskap

Låt oss hjälpa er

Kontakta oss så kan vi prata om hur vi kan samarbeta.

Samordnare

Johan Wallquist, 0510-77 14 06

Enhetschef

Elin Süttenbach, 0510 77 07 48

Så här jobbar vi

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det ska genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.
Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt när man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.
Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

KomJobb

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

Inom Komjobb har man möjlighet att prova på flera olika verksamheter och uppgifter. Gemensamt för verksamheterna är att de ska ha anknytning till miljö och hållbarhet.

Exempel på verksamheter inom Komjobb är klädhantering för kommunens arbetskläder, legoarbeten och en servicegrupp.

Servicegruppen arbetar internt åt Lidköpings kommun och här kan man vara med och prova på olika praktiska sysslor som montering, målning, flytthjälp, transporter av olika varor, assistans till vaktmästare.

Man kan även prova olika legoarbeten.

Till Komjobb kan man även komma utifrån eget önskemål, i mån av plats.

Snickeriet

Bord tillverkat i snickeriet

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I snickeriet arbetar man med tillverkning, förädling och reparationer av trävaror till både interna och externa beställare.

Reparationer av möbler och idrottsredskap till skolor görs kontinuerligt. Nytillverkning av redskapsbodar och lekredskap till förskolor och skolor utgör en stor del av snickeriets produktion.

Här har man möjlighet att prova på många olika moment inom snickeriverksamhet.

Metallverkstaden är en del av snickeriet:

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I Metallverkstaden utförs reparationer och underhåll åt skolor och förskolor. Till exempel cyklar, kärror, skrindor och ishockeymål.

Man arbetar även med återvinning åt kommunen.

Ung Arena

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som varken jobbar eller studerar. Vi coachar dig att nå dina drömmar och mål. Ung Arena är en frivillig verksamhet där du får hjälp med att reda ut på vad just du ska satsa på nu och i framtiden.

Kom in till oss på Sockerbruket för en kopp kaffe och träffa någon av våra coacher. Tillsammans lägger ni upp en plan för just dig och dina behov. Du kan även kontakta någon av oss direkt via mail, telefon eller Facebook.

Annaverksamheten

Annaverksamheten är en verksamhet för unga vuxna som behöver extra stöd på flera olika sätt för att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera.

Läs mer på Ung Arenas hemsida.

Integration

Etablering

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

Vad händer de första två åren efter att en person fått uppehållstillstånd i Sverige?

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress och många kommuner har brist på hyresrätter.

När flyktingen fått en bostad i Lidköping kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering, en så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.
De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid.
Nyanlända barn går i förskola och skola. Kommunens integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring med mera. Men nyanlända är välkomna att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det ska genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.
Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt när man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.
Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta