Arbetsmarknadsåtgärder

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Enheten för Arbete & Sysselsättning arbetar på uppdrag av olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller enheter inom vår egen förvaltning.

Bild på man som reparerar en cykel

Uppdraget handlar oftast om att hitta olika vägar för att stötta och handleda den enskilde att komma in på arbetsmarknaden, till exempel genom en arbetspraktik eller genom studier. Arbetspraktiken kan vara på ett privat företag, inom kommunens egna förvaltningar eller inom någon av enhetens egna verksamheter.

Så här jobbar vi

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det skall genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Arbetsförmågebedömning
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Grundläggande datautbildning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.

Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt då man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.

Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

Annaverksamheten

Målgrupp: Arbetslösa unga vuxna 18-29 år

Annaverksamheten är en verksamhet för unga vuxna som behöver extra stöd på flera olika sätt för att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Annaverksamheten är organiserad under Ung Arena.

Caféet

SA Cafe_kakor

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

Caféet ligger i hjärtat av Social & Arbetsmarknads lokaler. Här serverar man varje dag fika och lunch till de drygt 200 personer som finns i de olika verksamheterna i förvaltningen. Varje dag görs populära frukostsmörgåsar och lättare luncher såsom sallader, toast och pajer. Här bakas även en hel del bakverk som är väldigt omtyckta.

I caféköket får man möjlighet att prova olika uppgifter såsom planering, tillredning, servering, rengöring samt kassaarbete. Man får också träna på att ha kontakt med kunder och ge dem service och bra bemötande. Det är viktiga erfarenheter att ha med ut i ordinarie arbetslivet.

Datastudion

SA Datastudion_tangentbord

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I Datastudion får du utbildning i Officepaketet, i att använda Internet och e-post. Du kan också lära dig mer om bildbehandling och öva på körkortsteori. Du har även möjlighet att skriva och sammanställa dina handlingar för att söka arbete.

Arbetsmodellen bygger på självstudier med stöd av handledare. Utbildningen anpassas till individens behov och förutsättningar. Kontorsmiljö och administrativa arbetsuppgifter finns för arbetsträning/arbetsprövning.

Hantverket

SA Hantverket_harar

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I Hantverket har man möjlighet att prova på hantverkstekniker i olika material, såsom tyg, ull, papper, färg med mera.

Här utför man även arbete på uppdrag från kommunens verksamheter som till exempel gardinsömnad, och lekmaterial till förskolor.

KomJobb

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

Inom Komjobb har man möjlighet att prova på flera olika verksamheter och uppgifter. Gemensamt för verksamheterna är att de ska ha anknytning till miljö och hållbarhet.

Exempel på verksamheter inom Komjobb är akvariefiskodling, datordemontering, möbelrenovering, legoarbeten och en servicegrupp.

I akvarieverksamheten lär man sig om akvarier och dess skötsel.

I datordemonteringen demontera man uttjänta datorer och sorterar delarna som skall återvinnas.

I möbelrenovering kan man prova på att renovera möbler eller jobba med andra kreativa uppgifter.

Servicegruppen arbetar internt åt Lidköpings kommun och här kan man vara med och prova på olika praktiska sysslor som montering, målning, flytthjälp, transporter av olika varor, assistans till vaktmästare.

Man kan även prova olika legoarbeten.

Till Komjobb kan man även komma utifrån eget önskemål, i mån av plats.

Metallverkstaden

Metallverkstaden renoverar bilar

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I Metallverkstaden utförs reparationer och underhåll åt skolor och förskolor. Till exempel cyklar, kärror, skrindor och ishockeymål.

Man arbetar även med återvinning åt kommunen.

Snickeriet

Bord tillverkat i snickeriet

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I snickeriet arbetar man med tillverkning, förädling och reparationer av trävaror till både interna och externa beställare.

Reparationer av möbler och idrottsredskap till skolor görs kontinuerligt. Nytillverkning av redskapsbodar och lekredskap till förskolor och skolor utgör en stor del av snickeriets produktion.

Här har man möjlighet att prova på många olika moment inom snickeriverksamhet.

 

Åka-modellen

 Målgrupp: Personer 18-58 år, som varit från arbetsmarknaden länge p.g.a. sjukdom.

ÅKA är en arbetsmetod som består av tre steg;

 • Å står för Återhämtning
 • K står för Klargöra
 • A står för Anpassa

I första steget deltar man i aktivitetsrehabilitering i form av gruppträffar och enskilda coachsamtal.

I andra steget görs en fördjupad utredning och arbetsprövning på en praktikplats för att klargöra arbetsförmågan.

I sista steget tar Arbetsförmedlingen över och tillsammans gör man eventuella anpassningar i arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetstider på en arbetsplats. Ibland leder det till en anställning och ibland till en medicinsk rehabilitering.

Genom processens tre steg skapas en sammanhållen kedja av framgång de som deltar. Syftet är att öka arbetsnivån för att kunna klargöra vilken arbetsförmåga man har.

Ung Arena

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som varken jobbar eller studerar. Vi coachar dig att nå dina drömmar och mål. Ung Arena är en frivillig verksamhet där du får hjälp med att reda ut på vad just du ska satsa på nu och i framtiden.

Kom in till oss på Sockerbruket för en kopp kaffe och träffa någon av våra coacher. Tillsammans lägger ni upp en plan för just dig och dina behov. Du kan även kontakta någon av oss direkt via mail, telefon eller Facebook.

Läs mer på Ung Arenas hemsida.

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det skall genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Arbetsförmågebedömning
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Grundläggande datautbildning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.

Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt då man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.

Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

Karta

Visa större karta