Arbetsmarknadsåtgärder

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten arbetar på uppdrag av olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller enheter inom vår egen förvaltning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Uppdraget handlar oftast om att hitta olika vägar för att stötta och handleda den enskilde att komma in på arbetsmarknaden, till exempel genom en arbetspraktik eller genom studier. Arbetspraktiken kan vara på ett privat företag, inom kommunens egna förvaltningar eller inom någon av enhetens egna verksamheter.

Så här jobbar vi

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det ska genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Grundläggande datautbildning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.

Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt när man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.

Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

Caféet

SA Cafe_kakor

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

Caféet ligger i hjärtat av Social & Arbetsmarknads lokaler. Här serverar man varje dag fika och lunch till de drygt 200 personer som finns i de olika verksamheterna i förvaltningen. Varje dag görs populära frukostsmörgåsar och lättare luncher såsom sallader, toast och pajer. Här bakas även en hel del bakverk som är väldigt omtyckta.

I caféköket får man möjlighet att prova olika uppgifter såsom planering, tillredning, servering, rengöring samt kassaarbete. Man får också träna på att ha kontakt med kunder och ge dem service och bra bemötande. Det är viktiga erfarenheter att ha med ut i ordinarie arbetslivet.

KomJobb

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

Inom Komjobb har man möjlighet att prova på flera olika verksamheter och uppgifter. Gemensamt för verksamheterna är att de ska ha anknytning till miljö och hållbarhet.

Exempel på verksamheter inom Komjobb är klädhantering för kommunens arbetskläder, legoarbeten och en servicegrupp.

Servicegruppen arbetar internt åt Lidköpings kommun och här kan man vara med och prova på olika praktiska sysslor som montering, målning, flytthjälp, transporter av olika varor, assistans till vaktmästare.

Man kan även prova olika legoarbeten.

Till Komjobb kan man även komma utifrån eget önskemål, i mån av plats.

Snickeriet

Bord tillverkat i snickeriet

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I snickeriet arbetar man med tillverkning, förädling och reparationer av trävaror till både interna och externa beställare.

Reparationer av möbler och idrottsredskap till skolor görs kontinuerligt. Nytillverkning av redskapsbodar och lekredskap till förskolor och skolor utgör en stor del av snickeriets produktion.

Här har man möjlighet att prova på många olika moment inom snickeriverksamhet.

Metallverkstaden är en del av snickeriet:

Målgrupp: Arbetslösa 18-64 år

I Metallverkstaden utförs reparationer och underhåll åt skolor och förskolor. Till exempel cyklar, kärror, skrindor och ishockeymål.

Man arbetar även med återvinning åt kommunen.

Ung Arena

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som varken jobbar eller studerar. Vi coachar dig att nå dina drömmar och mål. Ung Arena är en frivillig verksamhet där du får hjälp med att reda ut på vad just du ska satsa på nu och i framtiden.

Kom in till oss på Sockerbruket för en kopp kaffe och träffa någon av våra coacher. Tillsammans lägger ni upp en plan för just dig och dina behov. Du kan även kontakta någon av oss direkt via mail, telefon eller Facebook.

Annaverksamheten

Annaverksamheten är en verksamhet för unga vuxna som behöver extra stöd på flera olika sätt för att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera.

Läs mer på Ung Arenas hemsida.

Integration

Etablering

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

Vad händer de första två åren efter att en person fått uppehållstillstånd i Sverige?

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress och många kommuner har brist på hyresrätter.

När flyktingen fått en bostad i Lidköping kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering, en så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.
De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid.
Nyanlända barn går i förskola och skola. Kommunens integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring med mera. Men nyanlända är välkomna att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

När vi får ett uppdrag tar en av våra handläggare kontakt med den enskilde och man träffas vid ett första möte. Då gör man upp en plan för vad uppdraget ska leda till och hur det ska genomföras.

Det kan bland annat handla om:

 • Coachning och vägledning
 • Arbetspraktik
 • Rehabilitering och arbetsträning
 • Grundläggande datautbildning
 • Skriva CV och ansökningsbrev för arbete
 • Nå egen försörjning

Handläggaren har man sedan regelbunden kontakt med under hela den tiden man deltar i någon av enhetens verksamheter. I alla våra verksamheter arbetar handledare som finns där för att stödja och vägleda i de sysslor som utförs. Alla som arbetar på enheten har tystnadsplikt.

Genom arbetspraktik får man med sig kunskaper, erfarenheter och referenser som man kan vara värdefullt när man söker arbete. Ibland kan arbetspraktiken leda till arbete.

Insatserna är tidsbegränsade och utförs i en strukturerad och reell arbetsmiljö. Läs i flikarna för en beskrivning av de olika verksamheterna.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta