Är du studerande? Gör ditt examensarbete eller praktik hos oss!

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Portrait of young latin man. Urban scene.

Verksamhetsförlagd utbildning

Vill du göra din verksamhetsförlagda utbildning inom Lidköpings kommun? Vi tar gärna emot studenter. Fråga din utbildningsanordnare om möjligheten att göra din praktik hos oss. Du är också välkommen att ta kontakt med våra olika verksamheter.

Gör din praktik hos oss

Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns möjlighet att kunna få en praktikplats inom kommunen. Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Meningen är att praktiken ska ge erfarenheter och referenser som kommer till nytta i framtida jobb och studier. Praktikplatserna finns inom många av kommunens verksamheter. Det kan handla om bland annat: Vård, Skola/Förskola, Vaktmästeri, Fastighetsskötare, Kultur eller fritidsarbete med flera. Vill du ha mer information kring detta kan du kontakta Björn Kling på nummer: 0510-770748.

Examensarbete

Vi utvecklas med hjälp av studenter som vill göra examensjobb hos oss. Du är alltid välkommen att ta kontakt och diskutera en idé eller en inriktning du funderat på, som passar just dig och dina studier.

Kontaktpersoner på våra förvaltningar

Barn & Skola
Elin Sundén, telefon 0510-77 02 08
Karin Gustafsson, telefon 0510-77 15 33

Social & Arbetsmarknad
Maud Lemhage, telefon 0510-77 04 17

Intern Service
Anders Salegård, telefon 0510-77 65 32

Kultur & Fritid
Anders Salegård, telefon 0510-77 65 32

Samhällsbyggnad och Teknisk Service
Marie Törnberg, telefon 0510-77 03 18

Räddningstjänsten
Helen Dahl, telefon 0510-77 17 15

Utbildning
Maria Gidrup, telefon 0510-77 02 70

Vård & Omsorg
Anna Hendén, telefon 0510-77 01 72
Mia Lindström, telefon 0510-77 02 16

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen