Företag och näringsliv

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Företag och näringsliv

Tillväxt Lidköping är Lidköpings näringslivsbolag. Där arbetar vi för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att näringslivet ska utvecklas och växa. Ett annat mål är att stimulera tillväxt och underlätta för nya etableringar och nya företagare.

Företag-och-näringsliv

Tillväxt Lidköping hjälper dig med

  • ”En väg in” till kommunen
  • frågor som rör näringsliv och företagande
  • råd och hjälp
  • nätverk och kompetensutveckling

Det gemensamma målet är tillväxt – för företagen och orten

Målet är att Lidköpings kommun ska att vara bland de tio bästa i Sverige när det gäller företagsklimat och boendekvalitet.

Tillväxt Lidköping är ett samägt aktiebolag mellan Lidköpings kommun (40 procent) och näringslivet (60 procent).