Försvarsmaktsråd Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Rådet jobbar med samverkan mellan samhället och försvarsmakten i Skaraborg.

försvarsmaktsråd

Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Rådet jobbar med utvecklingsfrågor som stärker försvarsmaktens tillväxt i Skaraborg. Det är positivt för både samhälle och näringsliv.

Rådet består av Skaraborgs flygflottilj F 7, Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Markstridsskolan MSS, kommunerna Lidköping, Skövde och Karlsborg.