Verksamhetsmark

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vill du köpa industrimark till din verksamhet? Här hittar du ledig verksamhetsmark.

Kontakta oss så väljer vi tillsammans ut en tomt som passar för din verksamhet.

När förslaget har stämts av med samhällsbyggnadsnämndens ordförande eller arbetsutskott reserveras tomten åt dig i fyra månader. Du får ett brev som bekräftar reservationen. Där står också de viktigaste villkoren vid en försäljning.

Ta kontakt med bank, konsulter, byggare med flera under tiden som du har tomten reserverad. När de fyra månaderna har gått ska du ha handlingar klara för att lämna in för bygglov. Alternativt kan du ha kommit fram till att dina lokalbehov kan lösas på annat sätt än genom eget bygge. Då kan tomten lämnas till annan intressent.

Om du väljer att gå vidare skrivs ett köpekontrakt på tomten och en tillträdesdag bestäms. Köpeskillingen betalas på tillträdesdagen. När den är betald och byggnationen har börjat (bottenplattan är gjuten) får du ett köpebrev. Om inte byggandet har börjat inom två år från kontraktsdatumet återgår tomten till kommunen.

Lantmäteriet ansvarar för att tomten avstyckas. Pantbrev kan inte tas ut förrän tomten har bildats och köpebrev finns.

Industritomter i Kartåsen

Kartåsen

Industritomter i Tofta

Tofta

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan