Detta kan du jobba som

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vi anställer ungefär 200 personer varje år och har ett stort behov av nya medarbetare.

Intern Service Kost

Några exempel på yrken där vi tror att vi kommer behöva anställa personal framöver är:

  • sjuksköterskor, undersköterskor och vårdare
  • förskollärare, lärare och rektorer
  • områdeschefer inom äldrevård och handikappomsorg
  • socialsekreterare
  • ingenjörer
  • handläggare
  • handledare för ungdomar och arbetslösa
  • parkarbetare
  • kockar
  • städare

Vår analys grundar sig på en prognos av befolkningsutvecklingen i de åldrar som mest behöver vår service (barn, ungdomar, äldre) och en prognos över personalomsättningen i olika yrkesgrupper.