Skriv ditt examensarbete hos oss

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Är du student och vill skriva uppsats eller examensarbete i samarbete med Lidköpings kommun?

Högskolestudier Campus Lidköping

Kontaktpersoner på våra förvaltningar

Barn & Skola
Elin Sundén, telefon 0510-77 02 08
Karin Gustafsson, telefon 0510-77 15 33

Social & Arbetsmarknad
Maud Lemhage, telefon 0510-77 04 17

Intern Service
Anders Salegård, telefon 0510-77 65 32

Kultur & Fritid
Anders Salegård, telefon 0510-77 65 32

Samhällsbyggnad och Teknisk Service
Marie Törnberg, telefon 0510-77 03 18

Räddningstjänsten
Helen Dahl, telefon 0510-77 17 15

Utbildning
Maria Gidrup, telefon 0510-77 02 70

Vård & Omsorg
Anna Hendén, telefon 0510-77 01 72
Mia Lindström, telefon 0510-77 02 16