Gör praktik hos oss

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns möjlighet att kunna få en praktikplats inom kommunen. Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Meningen är att praktiken ska ge erfarenheter och referenser som kommer till nytta i framtida jobb och studier.

Praktikplatserna finns inom många av kommunens verksamheter. Det kan handla om bland annat

  • Vård
  • Skola/Förskola
  • Vaktmästeri
  • Fastighetsskötare
  • Kultur eller fritidsarbete
  • M.fl

Vill du ha mer information kring detta kan du kontakta Björn Kling på nummer: 0510-770748.