Landsbygdsutveckling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Några saker som Lidköpings kommun tycker är viktigt för landsbygdens utveckling är att:

 • underlätta för bosättning
 • stödja skogs- och jordbruk
 • främja besöksnäringen
 • utveckla samarbetet mellan stad och landsbygd
 • stödja lokala initiativ

Du kan söka stöd från kommunen till landsbygdsutveckling.

Handlingsplan för Landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan landsbygdsutveckling 2013-2018 antogs av kommunfullmäktige 29 oktober, 2012. Du kan söka stöd för landsbygdsutveckling som passar in i handlingsplanen.

Leader Nordvästra Skaraborg

Leader Nordvästra Skaraborgs har blivit tilldelade en LAG-budget på 58 500 402 kronor och nu kan verksamheten inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin börja. Det är den största LAG-budgeten (Local Action Group) i hela Sverige för leaderperioden 2014-2020.

Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden. Begreppet står för lokal ledd utveckling och är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden i samarbete med andra, så kan Leader vara något för dig. Metoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Leader i nordvästra Skaraborg jobbar inom tre områden:

 • Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet
 • Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande
 • Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Leader Nordvästra Skaraborg har visionen: ”Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft.”

Mer information finns på Leader Nordvästra Skaraborgs webbplats:

www.leadernvskaraborg.se

Leader-loggor

Fiskeområde Vänern

För fiskeområde Vänern finns en vision: Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden.

Utifrån visionen har tre övergripande mål utformats:

 • Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke
 • Fiske i balans med hälsosamma produkter
 • God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

Målen visar behovet av att kombinera ekonomisk, ekologisk och social utveckling. De är tillsammans en förutsättning för att skapa ett hållbart utnyttjande av fisket. Jämställdhet och integration ska genomsyra de övergripande målen.

Till varje övergripande mål kopplas ett insatsområde:

 • Produktutveckling, förädling, marknad: Åtgärder för breddad marknad, ökat förädlingsvärde, stärkt lönsamhet och företagsutveckling.
 • Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar: Ekosystem i balans är grunden för sund näringsutveckling. Här ingår insatser för att minska miljöstörningar, skapa bättre förutsättningar för fiskens reproduktion och bättre beståndskontroll.
 • Kunskapsbyggande, information, samverkan och nytänkande: God kunskap och bra relationer mellan fiskets intressenter. Dialog mellan forskning och näring ska underlättas.