Mark till exploatörer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun jobbar gärna med utveckling av både kommunalt ägd mark och privat ägd mark.

Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan Lidköpings kommun och en byggherre/exploatör. Den innebär ensamrätt att under en viss tid och under vissa villkor arbeta med ett bostads- eller lokalprojekt på mark som kommunen äger.

Mark kan även under vissa förutsättningar direktanvisas till en specifik byggherre eller exploatör om kommunen anser att det är lämpligt.

Bygga på privat mark ­

En exploatör kan också bygga på egen mark eller mark förvärvad av privatpersoner. I dessa fall kan viss mark i anslutning till området behöva förvärvas av kommunen. Vid exploatering på privat mark upprättat ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen för att reglera tex utbyggnation av kommunala gator och anläggningar. Vid intresse av att bygga på privat mark hänvisas till planenheten om planläggning av området krävs eller bygglovsenheten om detaljplan inte krävs men bygglov behövs.

Kommande markanvisningar

 

 

Aktuella markanvisningar

 

Genomförda markanvisningar

Askeslätt:

Askeslätt etapp 2A södra
Askeslätt etapp 2A norra

Sjölunda Vindilen, del av Villa Giacomina 1:15

Markanvisning Vinninga Trädgårdsby

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan