Aktuella markanvisningstävlingar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Vi kommer att teckna ett markanvisningsavtal med den samarbetspart som vi väljer.

Här nedan finner du pågående markanvisningstävlingarna i Lidköpings kommun:

Sjölunda Äng – Vindilen

Vinninga Trädgårdsby

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan