Serveringstillstånd för alkohol

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

För att få servera eller sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat måste du ha ett serveringstillstånd. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Serveringstillstånd som är aktuellt för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen. Kommunen är enligt alkohollagen skyldig att ha kommunala riktlinjer gällande serveringstillstånd.

Regler om serveringstillstånd finns i alkohollagen. Enligt alkohollagen får bara den som har serveringstillstånd sälja alkohol. Observera att även alkohol som ingår i en entré- eller deltagaravgift räknas som försäljning och kräver serveringstillstånd.

Har du ett serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Du ska kontinuerligt uppdatera serveringsansvariga

När behövs inte serveringstillstånd?

  • när det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
  • när det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • när det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Det behövs exempelvis inte serveringstillstånd till en privat bröllops- eller födelsedagsfest.

Ansök om tillstånd via vår e-tjänst

För att göra en nyansökan om serveringstillstånd krävs ingen inloggningskod eller e-legitimation. Ansökan behandlas inte innan ansökningsavgiften är betald. Betala till bankgiro 5769-3665. Se belopp i fliken om avgifter.

Stadigvarande serveringstillstånd

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.

Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Krav för att få serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Kunskapskrav

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet görs hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet.  Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Mat

Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället dessutom ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokal

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö-Hälsa. Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. För uteservering ska förutom alkoholserveringstillstånd, upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Detta utfärdas av polismyndigheten i samråd med kommunen. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.

Tillfälligt serveringstillstånd

Om du vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, till exempel vid festivaler, kan du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Tillståndet kan sökas av företag och registrerade föreningar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Ett tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Servering till allmänheten

Alkoholen måste köpas in från Systembolaget eller partihandlare.

Servering till slutet sällskap

All alkohol måste köpas in från Systembolaget. För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget. Kan medlemskap lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Serveringstider

Enligt alkohollagen får servering börja klockan 11:00 och ska vara avslutad senast 01:00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Kommunen får i sina riktlinjer ange vilka serveringstider som bör gälla.

Serveringstiderna har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem.

Permanent serveringstid efter klockan 02:00 beviljas inte. Utökad serveringstid vid enstaka speciellt tillfälle kan beviljas till klockan 03:00.

Serveringstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten är till klockan 01:00.

Allmänt gäller att serveringslokalen ska var utrymd ½ timma efter serveringstidens utgång.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Enligt Alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Arbetet med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.

  • Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätt in på bg: 5769-3665.
  • Meddelande till mottagaren 7335000-31101-26700
  • Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald.
  • Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad.
Stadigvarande serveringstillstånd
Avgift för tillstånd
Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap.8 000 kr
Paustillstånd5 000 kr
Ändring i tillståndet stadigvarande (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)3 500 kr
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta).600 kr
Provsmakning vid tillverkning6 000 kr
Konkursförvaltare (max 3 månader)3 000 kr
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/Bolagsändring4 500 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme4 000 kr
Tillfälliga serveringstillstånd
Avgift för tillstånd
Allmänheten längre än tre dagar6 500 kr
Allmänheten upp till 3 dagar5 500 kr
Slutna sällskap800 kr
Slutna sällskap sammanhängande dagar - plus 100 kr/dag100 kr
Paustillstånd (max 3 månader)1 000 kr
Provsmakning vid arrangemang4 000 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån)1 000 kr
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov)1 500 kr
Grundavgift tillsyn årligen
Avgift för tillstånd
Grupp A:Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00. 2 500 kr
Grupp B: Restauranger med tillstånd till 00.004 000 kr
Grupp C: Restauranger med tillstånd till 01.005 000 kr
Grupp D: Restauranger med tillstånd till 02.006 000 kr
Tillsynsavgift omsättning
Avgift
0-50 000 kr750 kr
50 001-100 000 kr1 500 kr
100 001-250 000 kr3 000 kr
250 001-500 000 kr6 000 kr
500 001-1 000 000 kr8 000 kr
1 000 001 - 5 000 000 kr12 000 kr
5 000 001 - 10 000 000 kr13 000 kr
10 000 001 - 14 000 kr

 

Ansvarsfull Alkoholservering

Utbildningen vänder sig till restauranger, företag med all personal som är berörda av frågor som alkohol, narkotika, doping och tobak. Utbildningen är byggd på nationella mål med en stark lokal förankring.

Ansvarsfull alkoholservering inbjudan vår 2020

 

Folköl Klass II

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent)

Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.

Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll 

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Kontakt

Grästorp, Götene och Lidköping
Isac Johansson, alkoholhandläggare
Tel: 0510-77 04 79
Isac.Johansson@lidkoping.se

Herrljunga, Mariestad, Vara och Vårgårda
Annica Bringsved, alkoholhandläggare/samordnare
Tel: 0510-77 12 97
Annica.Bringsved@lidkoping.se

Essunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda
Malin Lindholm, alkoholhandläggare
Tel: 0510-77 03 93
Malin.Lindholm@lidkoping.se

Falköping, Gullspång och Skara
Richard Brolin, alkoholhandläggare
Tel: 0510-77 13 30
Richard.Brolin@lidkoping.se

E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.

Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Krav för att få serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Kunskapskrav

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet görs hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet.  Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Mat

Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället dessutom ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokal

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö-Hälsa. Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. För uteservering ska förutom alkoholserveringstillstånd, upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Detta utfärdas av polismyndigheten i samråd med kommunen. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.