Tobak och nikotinläkemedel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att de krav som ställs i tobakslagen (Socialstyrelsen) och lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel (Läkemedelsverket) uppfylls av verksamhetsutövaren.

Det innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18-årsgräns. Näringsidkaren är även skyldig att bedriva en egentillsyn över verksamheten och för detta upprätta ett egenkontrollprogram som ska redovisas för Social & Arbetsmarknad vid tillsynsbesöken.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler där allmänheten har tillträde. En offentlig lokal kan till exempel vara ett serveringsställe. Särskilda rökrum får installeras men i de rummen får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dem.

Anmälan om försäljning

Om du vill börja sälja tobaksvaror, folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det till Social & Arbetsmarknad innan försäljningen börjar. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till läkemedelsverket. Ansök via e-tjänsten.

Du kan kontakta Restauranginspektör Björn Claesson på telefon 0510-771019,
eller Social & Arbetsmarknads reception 0510-77 04 20.

Information om den nya tobakslagen

Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag 2018-12-12 – lag om tobak och liknande produkter.

Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter – upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen är:

– Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli, sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott.

Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

– Utökat rökförbud – ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

– Spårbarhet och säkerhetsmärkning – bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag 2018-12-12 – lag om tobak och liknande produkter.

Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter – upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen är:

– Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli, sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott.

Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

– Utökat rökförbud – ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

– Spårbarhet och säkerhetsmärkning – bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.