Tobak och nikotinläkemedel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att de krav som ställs i tobakslagen (Socialstyrelsen) och lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel (Läkemedelsverket) uppfylls av verksamhetsutövaren.

Det innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18-årsgräns. Näringsidkaren är även skyldig att bedriva en egentillsyn över verksamheten och för detta upprätta ett egenkontrollprogram som ska redovisas för Social & Arbetsmarknad vid tillsynsbesöken.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler där allmänheten har tillträde. En offentlig lokal kan till exempel vara ett serveringsställe. Särskilda rökrum får installeras men i de rummen får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dem.

Anmälan om försäljning

Om du vill börja sälja tobaksvaror, folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det till Social & Arbetsmarknad innan försäljningen börjar. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till läkemedelsverket. Ansök via e-tjänsten.

Du kan kontakta Restauranginspektör Björn Claesson på telefon 0510-771019,
eller Social & Arbetsmarknads reception 0510-77 04 20.