Tobak och nikotinläkemedel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att de krav som ställs i tobakslagen (Socialstyrelsen) och lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel (Läkemedelsverket) uppfylls av verksamhetsutövaren.

Det innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18-årsgräns. Näringsidkaren är även skyldig att bedriva en egentillsyn över verksamheten och för detta upprätta ett egenkontrollprogram som ska redovisas för Social & Arbetsmarknad vid tillsynsbesöken.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler där allmänheten har tillträde. En offentlig lokal kan till exempel vara ett serveringsställe. Särskilda rökrum får installeras men i de rummen får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dem.

Anmälan om försäljning

Om du vill börja sälja folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det till Social & Arbetsmarknad innan försäljningen börjar. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till läkemedelsverket. Anmäl via e-tjänsten

Ansökan om tobaksförsäljning

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665. Märk inbetalningen med ”Tobak”. Ansökan via e-tjänst

Vid ansökan om försäljning av tobak, se mer information i fliken om nya tobakslagen nedan.

Du kan kontakta ANDT-handläggare Isac Johansson på telefon 0510-77 04 79

 

Ny tobakslag from 1 juli

Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innefattar bland annat:

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten från och med 1 juli 2019. https://alktsal.lidkoping.se/ol2webbformssal/Start.aspx

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665. Märk inbetalningen med ”Tobak”.

Ansökningsavgift
–  Ansökan om försäljningstillstånd 7 200 kr
–  Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kr
–  Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr
–  Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kr

 

Tillsynsavgift/år
–  Tobak 6 000 kr

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innefattar bland annat:

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten från och med 1 juli 2019. https://alktsal.lidkoping.se/ol2webbformssal/Start.aspx

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665. Märk inbetalningen med ”Tobak”.

Ansökningsavgift
–  Ansökan om försäljningstillstånd 7 200 kr
–  Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kr
–  Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr
–  Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kr

 

Tillsynsavgift/år
–  Tobak 6 000 kr

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen