Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, Boende och Miljö

Lidköpings kommun har i dagarna fått den fördjupade markundersökningsrapport som en konsult, i samarbete med Örebro universitet, tagit fram. Rapporten…