Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, Boende och Miljö

Brunnslock med Lidköpingsmotiv på Stockholm vattens Wall of fame. Det var efter ett studiebesök på Karl XII´s pumpstation i Stockholm…

Från och med 19 februari är Mellbygatan/Götgatan kring polishuset avstängd för trafik på grund av schaktning för bland annat VA-arbete och tillgänglighetsförbättringar. Arbetet beräknas…

Nya elnätsavgifter gäller från 1 januari 2019 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-09-24. De nya elnätsavgifterna innebär en generell prishöjning med cirka 3,2%.…