Arkiv

Nyheter i kategori Boende och Miljö

Du som fastighetsägare kan minska problemen genom att… Rensa tak och hängrännor från gamla och påbörjade bon. Blockera lämpliga sittplatser…

Henrik Falk, projektchef för Hamnstaden, kommer att sluta sin anställning i Lidköpings kommun. – Jag har blivit erbjuden och tackat…

Projektansökan Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub. Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att…

Post och Telestyrelsen (PTS) presenterat i förra veckan 2017 års Bredbandskartläggning. Tillgången till bredband via fiber i Lidköpings tätorter ökade…