Arkiv

Nyheter i kategori Hamnstaden

Nu har du möjlighet att uppleva hur den framtida stadsdelen Hamnstaden kan bli. Titta på filmen och låt dig inspireras…

Här hittar du Nyhetsbrev 20 från styrgruppsmötet Hamnstaden Lidköping den 8 februari 2016.

Den 30 oktober genomfördes en kreativ workshop kring Hamnstadens utveckling. De som deltog var arbetsutskotten från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden…

Nu är arbetet med planeringen av Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden inne i en ny fas. Just nu görs en detaljplan…