Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, Boende och Miljö

Lidköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och bostadsbyggandet ökar, det visar vår uppföljning gällande bostadsförsörjningen som nu blivit klar. Uppföljningen,…

Under 2019 har en kartläggning av flöden av mikroplaster i vatten från Lidköpings tätort genomförts. Provtagning har genomförts i ytvatten…

Efter skolavslutningen planeras arbetet med utbyggnad/ombyggnad av Fredriksdalskolan börja. Första våningen i huvudbyggnaden byggs om för bättre allmänna miljöer, studiemiljöer,…