Arkiv

Nyheter i kategori Vatten och avlopp

Den härliga högsommarvärmen ger påfrestningar på dricksvattennätet. Den bestående värmen samt koncentration av vattenuttag på dagtid innebär dock fortsatt högt…

Nu är Vatten-Avlopps underhålls- och reparationsarbete klart och dricksvattenbrunnarna vid Råda källor är öppna för säsongen. Välkommen att hämta vatten.

Projektansökan Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub. Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att…

Nu tar vi nya tag för att förbättra miljön. Under 2018 kommer Miljö-Hälsa att genomföra inspektioner på befintliga enskilda avlopp…

Nu finns den första upphandlingen, inom ramen för Lidköpings nya reningsverk – Ängens ARV, upplagd på Tendsign. Upphandlingen gäller förberedande…