Arkiv

Nyheter i kategori Vatten och avlopp

Den härliga högsommarvärmen ger påfrestningar på dricksvattennätet. Den bestående värmen samt koncentration av vattenuttag på dagtid innebär dock fortsatt högt…

Nu är Vatten-Avlopps underhålls- och reparationsarbete klart och dricksvattenbrunnarna vid Råda källor är öppna för säsongen. Välkommen att hämta vatten.