Arkiv

Nyheter i kategori Vatten och avlopp

Under 2019 har en kartläggning av flöden av mikroplaster i vatten från Lidköpings tätort genomförts. Provtagning har genomförts i ytvatten…

Nu är vattenbrunnen i Råda stängd för säsongen. Det finns som vanligt vatten i källan mittemot (Skogen).

Nu är dricksvattenbrunnarna vid Råda källor är öppna för säsongen. Välkommen att hämta vatten.

Brunnslock med Lidköpingsmotiv på Stockholm vattens Wall of fame. Det var efter ett studiebesök på Karl XII´s pumpstation i Stockholm…