Arkiv

Nyheter i kategori Kommun och Politik

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg idag Gunilla Kindberg till ny förvaltningschef för Barn & Skola. Gunilla Kindberg är bosatt i Vinninga och…

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg idag Helen Smith till ny förvaltningschef på Social & Arbetsmarknad i Lidköpings kommun. Helen Smith är bosatt…

Ett brev med misstänkt innehåll levererades tidigare i dag till Stadshuset i Lidköping. Polis tillkallades och har tagit hand om…