Arkiv

Nyheter i kategori Kommun och Politik

Västtrafik fortsätter sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken och elektrifierar hela stadstrafiken i Lidköping. Från och med sommaren 2019 kommer…

Lidköpings kommun har genomfört en medarbetarundersökning. Den genomfördes i början på detta år och hanterades av ett externt företag. Undersökningen…