Arkiv

Nyheter i kategori Näringsliv och Arbete

Det är fortsatt hög efterfrågan på att köpa kommunal mark för att etablera verksamheter i Lidköpings kommun. Detta är positivt för…

Nu har du som näringsidkare möjlighet att arrendera Sjölunda semesterhem för att bedriva café och kioskverksamhet samt uthyrning av övernattningsstugor.…

Samhällsbyggnad har till uppgift att ge förutsättningar för byggandet i kommunen. Läget i planeringsarbetet är riktigt bra. Lidköping har som…

​Lidköpingsborna är mycket nöjda med vattenkvaliten, avfallshanteringen och skötseln av våra parker och grönområden. Detta visar den enkätundersökning som genomförts i…