Arkiv

Nyheter i kategori Stöd och Omsorg

Just nu finns det ett stort behov, utifrån brukarnas önskemål, av fler manliga kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande…

Hösten 2018 genomfördes en brukarundersökning för daglig verksamhet inom Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg. Undersökningen är nationell och…

Bäcklidens äldreboende och mötesplats i Vinninga har renoverat en del av sina gemensamma utrymmen och hade idag invigning. Nya Bäckliden…